[? HAY] BỘ TỪ ĐIỂN QUỐC GIA VÀ QUỐC KỲ TOÀN TẬP

LƯU ngay kẻo trôi mất là tiếc lắm đó bố mẹ nhé !!!

?TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOKYO?
? Ngõ 22, đường Nguyễn Biên, Tổ 9,TTCX
☎️ Hotline: 082 6557555
Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'ANGMA Vietnam vjet /,vjet'naem/ naem/ Việt Nam Japan /dza paen/ Nhật Bản GMASTER China /'tfaina/ Trung Quoc LANGM Mongolia /ma:n goulia/ Mông Co'Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'ER.E ANGMA Malaysia /ma le1za/ Malaysia /laus/ Lào Laos ER.EDUNA Cambodia GMA /kaem /kaem boudia/ Cam-pu-chia EDUVN Indonesia /,Inda ni:za/ Indonesia'Trong hình ảnh có thể có: ‎văn bản cho biết '‎Myanmar ANGH /mi aen ma:r/ Myanmar Philippines / ilipi:nz/ Philippines Singapore IGMAS Singapore /,singa /:כp LANGMA Thailand tailaend/ tailaeno Thai Lan‎'‎Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Afghanistan /aef gaenista:n/ Afghanistan Bangladesh /, baengla def/ Bangladesh Kazakhstan IGMAS Kazakhstan kaezak sta:n/ EDUAVN LANGMAS Nepal /na po:l/ Nepal IGMASTE'Trong hình ảnh có thể có: ‎văn bản cho biết '‎LAN ANGMA /' 'paekis taen / Pakistan Pakistan Sri Lanka /sri la:nka/ Sri Lanka Georgia IGMAST /'dzכ dza/ Georgia LANGMAS Iran /I 'ra:n/ NGMASTEI Iran‎'‎Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.https://scontent.fhan2-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/107476789_130327845389281_979051663043005207_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=110474&_nc_ohc=pO0qPNnneRAAX9pQgWf&_nc_ht=scontent.fhan2-5.fna&_nc_tp=6&oh=bb300f509ce24cac94241be159b9b1e0&oe=5F48877FKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: ‎văn bản cho biết '‎Switzerland ANG switsarland/ Thuy Si Albania /ael beinia/ Albania Sי-ם LANG Croatia IGMAST Croatia /krou erfa/ LANGMA Cyprus saipras / Cyprus‎'‎Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'STER C 專家 U8 ANGMA Slovenia /slou vi:nia/ Slovenia Spain /spern/ Tây Ban Nha Belarus IGMAST bela ru:s/ Belarus LANGM Bulgaria /bal geria/ Bulgaria'Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'ASTER ANGMAS Mexico /'meksikou/ Mexico United States /ju naitid steits My IGMASTER Cuba Cuba /'kju:ba/ LANG Guatemala ,gwa:ta ma:la/ Guatemala'Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'ANGMA Jamaica /dza meika / Jamaica Jan Argentina / a:rdzan ti:na/ Argentina Bolivia IGMASTE /ba'lıvia/ livia/ Bolivia LANGMAS Brazil /bra zil/ Brazil IGMASTE'Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: ‎văn bản cho biết '‎STER EDU ANGMAS Peru /pa ru:/ Peru Uruguay /'juragwai/ juragwai/ Uruguay 米 Venezuela IGMAS Venezuela / vena zweila/ LANGM Australia מ/ streili:a INGMASTE / Úc‎'‎Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'ANGMAS Ghana 'ga:na/ Ghana Ivory Coast / aivari koust/ Bo bien Ngà C* GMASTER 'libia/ Libya Libya LANGM Morocco /ma a:kou/ Morocco'Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'ASTER + ANGMAG /nai dziaria/ Nigeria Nigeria /tju /tju nizia/ Tunisia REDUNN Tunisia Ethiopia IGMAST Ethiopia /i:0i oupia/ LANGMA Kenya /'kenja/ Kenya GMASTE'Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'TER.EDU ANGMA Somalia /sa ma:lia/ Somalia /su da:n/ Sudan REDUNVN Sudan Tanzania IGMAST / taenza ni:a/ Tanzania LANGMI Uganda /ju: gaenda/ Uganda'