ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM: SƠ CHẾ THỊT GÀ

Đơn hàng: chế biến TP (sơ chế, chế biến thịt gà)
Số lượng thi tuyển 100 nữ – lấy 50
Cần 20 nữ nữa vào F thi tuyển 11-12/9/2023
Xuất cảnh 03/2024
Hotline tư vấn: 0973.189.516
Bài viết sau đó ĐƠN HÀNG HY LẠP