Trường Đại Học Hàn Quốc về gặp học sinh 2001 bay kỳ tháng 9/2019
11:51 chiều 27/06/2019 0 lượt xem
Phỏng vấn tuyển sinh trường Đại học Quốc gia Chungnam  ‘Chúc cho tất cả các bạn DHS Hàn Quốc đạt kết quả tốt nhất trong buổi phỏng vấn”