MỸ PHẨM, SỮA NGOẠI TRI ÂN

Cơ hội thoát nghèo bền vững từ xuất khẩu lao động

Cơ hội thoát nghèo bền vững từ xuất khẩu lao động

Cuộc sống khấm khá hơn. Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện Bác Ái đã có 40 người đi XKLĐ, đạt 400% chỉ tiêu đề ra của cả năm. Điều phấn khởi là nguồn thu nhập của các lao động gửi về đã giúp nhiều hộ gia đình có cuộc sống ổn định hơn, mở ra cơ hội thoát nghèo trong tương lai. XKLĐ là một hướng …