MẦM NON SONG NGỮ TOKYO

Hoạt động thí nghiệm trên nước , đá và muối lớp Sunny

Hoạt động thí nghiệm trên nước , đá và muối lớp Sunny

Bằng việc cho trẻ thử thả đá và muối vào nước ... sẽ giúp trẻ phát triển các giác quan , phân biệt được cảm giác khi thả đá vào nước thì đá sẽ chìm xuống nước , còn khi thả muối vào nước thì muối sẽ hòa tan trong nước Mời mọi người theo dõi một số hình ảnh trong hoạt động hấp dẫn nói trên của lớp …