Điều dưỡng Nhật xuất cảnh

Chúc mừng các cô gái điều dưỡng có chuyến bay thành công ??

Bài viết trước đó Du học Nhật Bản tiếp tục bay
Bài viết sau đó Đơn Đài Loan