Chương Trình Đào Tạo Ngoại Ngữ Miễn Phí Tại Cẩm Xuyên

Co hội dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên tại Cẩm Xuyên.

Mở lớp đào tạo Tiếng Nhật-Hàn- Trung -Anh tại Thị Trấn Cẩm Xuyên vào các buổi tối trong tuần.